Delatnost

Kao dobrovoljna, naučna, samostalna, otvorena, neprofitna organizacija NDAEB obavlja sledeće delatnosti:

  • Izdavačka delatnost (izdavanje i prodaja knjiga i drugih publikacija);
  • Izdavanje časopisa i sličnih izdanja;
  • Istraživanje u društvenim i humanističkim naukama;
  • Istraživanje tržišta i konsalting;
  • Ostalo obrazovanje (organizovanje predavanja, seminara, simpozijuma, kongresa)
  • Delatnost strukovnih udruženja;

Društvo sarađuje sa drugim srodnim naučno-stručnim institucijama, preduzećima i udruženjima u oblasti poljoprivrede, razvoja sela i agroindustrijskog  kompleksa, odgovarajućim asocijacijama drugih zemalja i međunarodnim organizacijama agrarnih ekonomista. Područje delatnosti Društva je teritorija Republike Srbije, susednih i drugih balkanskih država.

NDAE je pravni naslednik osnivačkih i izdavačkih prava institucionalnih prethodnika Društva – Zajednice naučno-istraživačkih ustanova za ekonomiku poljoprivrede i Društva agrarnih ekonomista Jugoslavije, u odnosu prema časopisu "Ekonomika poljoprivrede" putem kog obezbeđuje javnost rada, kao i objavljivanjem zbornika radova, monografija i drugih publikacija i saopštenja u sredstvima javnog informisanja.