Капитализам у транзицији

Институт за економику пољопривреде Београд и Научно друштво аграрних економиста Балкана били су суорганизатори ове године међународне научне конференције „Капитализам у транзицији“. Иначе конференцију је организовала Висока струковна школа за предузетништво из Београда у сарадњи са Министарством за рад и социјална питања и Студенстком конфернцијом академије примењених студија Србије. Конференција је одржана 15.06.2012. у Хотелу «Кристал» у Београду. Учесници Конференције били су научни радници, професори, студенти, стручњаци из различитих области друштвених наука, носиоци јавних функција, представници невладиног сектора, независни експерти, функционери синдиката и представници свих других области јавног живота.

 

konferencija 1 konferencija 2

Међународном научном скупу посвећено је укупно 46 радова од којих је било шест уводних реферата. Из Института за економику пољопривреде, присуствовао је проф. др Драго Цвијановић, директор Института, који је имао уводно предавање, и др Бранко Михаиловић научни сарадник Института за економику пољопривреде, који je презентовао заједнички рад: “Консалтинг као модел учења и фактор развоја менаџерских способности и вештина“ (Коаутори: др Бранко Михаиловић, проф. др Драго Цвијановић и др Рајко Тепавац).
 
Тема Конференције није изабрана, њу су наметнуле друштвене околности у којима се налази Србија, земље у окружењу и свет у целини. И поред тога што се политичке, економске и социјалне прилике у појединим групама земаља разликују, неспорно је да их условљава један број заједничких, глобалних чинилаца. Наиме, и ова научна Конференција у средишту пажње имала је економску и социјалну кризу Србије и „глобалног села“, и тако ће бити све док свет трајно не изађе из кризе и не крене на пут стабилног економског и социјалног напретка, чије ће благодети уживати сви грађани, односно док снага науке и етике трајно не успостави своју премоћ над изворима кризе.
 
Презентовани радови на Конференцији указују да је Србија у неким својим периодима историје следила неку своју логику, понекад у корист, понекад на сопствену штету. Нешто слично се десило, изгледа, и у најновијој историји – па и када је у питању транзиција, приватизација итд., развој финансијског тржишта. Србија, из објективних али и субјективних разлога, касни са транзицијом те, у намери да ухвати корак са осталим земљама, приватизује друштвену имовину, често врло неспретно, понекад недовољно контролисано и под, најблаже речено, нејасним околностима. Наиме, околности под којима се спроводи транзиција у Србији и начин на који се реализује приватизација и друге пропратне радње уносе сумњу у то да економски развој иде логичким током, односно, да је по природи исти или сличан ономе који прати економије земаља у окружењу.
 
Може се, на основу свега наведеног, извести један закључак – да се капиталистички друштвени поредак у целини налази већ деценијама у процесу транзиције, а да је транзиција земаља Централне и Источне Европе, само отворила нове аспекте овог глобалног процеса.
 

ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА- очување руралних вредности

Тара, 6-8. 12. 2012. године


Традиционалан Међународни научни скуп под називом "Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“ - очување руралних вредности -", одржан је на планини Тари, у периоду од 06.12.-08.12.2012.

 
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА- ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА-
 
 

Скуп представља резултате на пројекту ИИИ 46006 ʺОдржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског регионаʺ, пројектни период 2011-2014. године, који је финансиран од Министарсва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Скуп је организовао Институт за економику пољопривреде из Београда у сарадњи са још 38 еминентних институција из Србије, Босне и Херцеговине, Румуније, Грчке, Пољске, Немачке, Холандије, Молдавије, Словачке, Мађарске, САД-а, Македоније, Бугарске, Француске и Русије, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА-

DSCN 3b ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА-

Уз присуство великог броја гостију из Србије и иностранства, научни скуп је отворен поздравним говором проф. др Драга Цвијановића, Директора Института, који се присутнима обратио са честиткама и захвалношћу што су својим присуством увеличали Скуп и пожелео им успешан рад. Поздравну реч упутили су: у име Новосадког Универзитета, проф. др Радован Пејановић; у име Мегатренд Универзитета скуп је поздравио проф. др Милан Милановић; у име Економског факултета из Суботице скуп је поздравио проф. др Станислав Зекић; у име Привредне коморе Србије скуп је поздравила др Даница Мићановић; у име Факултета за Биофарминг скуп је поздравила проф. др Горица Цвијановић; у име Института за примену науке у пољопривреди скуп је поздравио мр Ведран Томић; у име Академије економских наука из Букурешта, скуп је поздравила проф. др Raluca Andreea Ion; у име Петролеум и Гас Универзитета из Плоештиjа, скуп је поздравила проф. др Mariana Eftimie, Декан Факултета Економских наука.

ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА- ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА- ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА-

У оквиру пленарне секције, присутнима су своје радове представили проф. др Радован Пејановић, са Пољопривредног факултета из Новог Сада, Република Србија; проф. др Andrew Fieldsend, испред Истраживачког Института за економику пољопривреде из Будимпеште, Мађарска; као и проф. др Raluca Andreea Ion, испред Академије економских студија из Букурешта, Румунија.

У оквиру три секције, приказан је 91 научни рад са укупно 176 потписаних аутора. Кроз радове обједињена су нова сазнања у оквиру одрживог развоја као савременог развојног приступа, стратешког планирања и институционално-политичке димензије аграрног и руралног развоја, као и процеса диверсификације и компаративних предности руралне економије, којима су дотакнути различити аспекти у агробизнису. 

ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА- ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА- ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА-

Другог дана одржавања скупа одржано је редовно заседање Скупштине Научног друштва аграрних економиста Балкана, на коме је осим представљања публикованих издања Института за економику пољопривреде, одржан и Округли сто под називом ʺДопринос развоја локалних заједница дунавског региона диверсификацији руралних вредностиʺ, који је изазвао велико интересовање присутих гостију и покренуо веома интересантну дискусију, на основу којих је потврђена успешност Скупа.

Међународни научни скуп је изазвао велико интересовање, што се може видети како по значајном броју радова који су прихваћени од стране рецензента, тако и по великој посећености аутора из земље и иностранства, што указује на актуелност разматраних тема, како у земљама Балкана, тако и у земљама Европе.

ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА- ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА- ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА-

АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ

ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ "АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ", 11-13. октобар 2012., Букурешт, Румунија Трећи међународни научни симпозијум "Аграрна економија и рурални развој – реалности и перспективе за Румунију", одржан је у периоду од 11-13. октобра 2012. у Букурешту. Међународни научни симпозијум организован је у сарадњи Истраживачког Института за пољопривредну економију и рурални развој (Румунија) са Академијом пољопривредних наука и шумарства “Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (Румунија) и Научног друштва аграрних еконмиста Балкана (Србија). Скуп је изазвао велико интересовање, што указује на актуелност разматраних тема, како у Румунији тако и земљама у окружењу.
У оквиру симпозијума публиковано је 65 радова, из области агробизниса, руралног развоја, економике природних ресурса.
Симпозијуму су присуствовали аутори из Румуније, Молдавије, Шпаније, Мађарске, Италије и Србије.Скуп је отворио проф. др Adrian Turek Rahoveanu, директор Истраживачког Института за пољопривредну економију и рурални развој, а затим је уследило обраћање проф. др Victor Moroz, директора Института за економију, финансије и статистику, из Кишњева, Молдавија, као и обраћање проф. др Gheorghe Sin and проф. др Ioan Nicolae Alecu испред Академије пољопривредних наука и шумарства “Gheorghe Ionescu-Şişeşti" из Румуније. У име проф. др Драга Цвијановића, директора Инстута за економику пољопривреде, присутнима се обратио Mр Марко Јелочник. Након уводног дела аутори су презентовали своје радове уз конструктивну дискусију. Испред Института за економику пољопривреде Међународном научном симпозијуму присутвовали су Mр Марко Јелочник, Mр Велибор потребић, дипл. инж. Светлана Рољевић и дипл. инж Маријана Јовановић.

АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ fotografija3