ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА - РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Институт за економику пољопривреде Београд, са још 35 домаћих и иностраних институција, организовао је међународни научни скуп који представља резултате истраживања на пројекту ИИИ - 46006 “Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона” финансираног од стране Министарства просвете и науке Републике Србије.
 
 
 
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА Dunavski region LOK (9) ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 
 

Осим радова који су резултат истраживања поменутог пројекта, било је радова који су резултат истраживања и са осталих пројеката које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије и Секретаријат за науку АП Војводине. Пристигли радови објављени су у специјалном броју часописа „ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ".
Скуп је одржан 01.12. и 02.12.2011. године, пристигли радови су систематизовани у четири секције, и то:
I ИНТЕГРАЛНИ ПРОГРАМИ РАЗВОЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА са 32 објављена рада;
II РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА са 17 објављених радова;
III ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА – МРЕЖЕ ЛОКАЛНИХ АКТЕРА, АДМИНИСТРАЦИЈЕ, ПРЕДУЗЕТНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ са 27 објављених радова;
IV СУСЕДСКИ ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ЕУ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, МСП И РУРАЛНОГ ТУРИЗМА - ИСКУСТВА И МОГУЋНОСТИ ЗА САРАДЊУ ПОГРАНИЧНИХ РУРАЛНИХ РЕГИОНА са 17 објављених радова.
 
 
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 
 

Првог дана научног скупа презентовани су радови у великој (I и IV секција) и малој сали (II и III секција) и одржана је Скупштина Научног друштва аграрних економиста Балкана. Вече је употпуњено посетом манастиру, дегустацијом сремских чварака уз кувано вино и ракију. Након повратка у хотел организована је свечана вечера којој је присуствовао велики број пристиглих учесника.Другог дана научног скупа одржана је презентација издања Института за економику пољопривреде, а потом састанак истраживача на пројекту ИИИ - 46006 “Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона”. Састанак је завршен резимирањем утисака научног скупа, при чему су изнети закључци о значају његовог организовања и одржавања.
Међународни научни скуп окупио је 253 аутора из 61 научне и/или стручне институтције и објављено је 93 радова. Поред аутора из Србије, били су и аутори из: Аустрије, Русије, Македоније, Пољске, Румуније, Републике Српске – БиХ, Босне и Херцеговине, Италије и Молдавије. Својим радовима представило се 36 домаћих институтција, 171 аутор и 61 презентован рад, као и 25 институција из иностранства са 80 аутора и 32 презентована рада.
 
 
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 
 

Радове су презентовали модератори, према следећем распореду:
I секција – Маријана Јовановић, Светлана Рољевић и Зоран Симоновић;
II секција – Весна Параушић и Антон Пушкарић;
III секција – Марко Јелочник и Бојана Бекић;
IV секција – Велибор Потребић и Предраг Вуковић.
Организовани скуп указао је на значај одрживе пољопривреде и руралног развоја, посматрано кроз призму актуелности догађаја. Домаћи аутори, као и аутори из десетак европских земаља, указали су на проблеме са којима се земље сусрећу и изложили могуће правце глобалног развоја и превазилажења транзиционих препрека. Страни аутори изнели су могуће правце пољопривредног развоја кроз јачање регионалне сарадње, а у њима се могу препознати и могућа кретања која би могла бити применљива у Републици Србији. Свеобухватни закључак јесте да треба поспешити развој малих пољопривредних произвођача, интегрисати их у агрокомплекс Србије и укључити у тржишна привређивања.
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године

У организацији Сајамског града Требиње, Република Српска; Института за економику пољопривреде из Београда, Србија; Institute of Research in Agrarian Economics and Rural Development, Bucharest, Romania; Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, Bucharest, Romania; Petroleum – Gas University of Ploiesti, Faculty of Economic Sciences, Romania и Научног друштва аграрних економиста Балкана, Београд, Србија, одржан је VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. год.

VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године

Циљ скупа bio је окупљање академске заједнице и других релевантних учесника у функцији свеобухватног разматрања и презентовања резултата истраживања и рада у туризму и руралном развоју, као једном од кључних аспеката економског развоја земаља Западног Балкана. Оквирне тематске области

 • Савремене тенденције и перспективе развоја туризма
 • Могућности развоја туризма у руралним срединама
 • Здрава храна у функцији развоја етно туризма
 • Маркетинг и менаџмент брендирања етно производа

 

Међународном научном скупу посвећено је укупно 61 рад од којих је било шест уводних реферата. Из Института за економику пољопривреде, присуствовао је проф. др Драго Цвијановић, директор Института, као подпредседник Научног одбора.
VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године

 

Извештај са 113 Семинара ЕААЕ

У периоду од 9. до 11. децембра 2009. године одржан је 113. Семинар ЕААЕ под називом - Улога знања, иновација и хуманог капитала у мултифункционалној пољопривреди и територијалном руралном развоју, поводом 60. годишњице постојања и рада Института за Економику Пољопривреде из Београда.
Домаћини скупа, Институт за економику пољопривреде из Београда и Народна скупштина Републике Србије, као место одржавања радног дела Семинара, потрудили су се да добром организацијом и квалитетним радом оставе најбоље утиске на домаће и стране госте, а њихов боравак у Београду учине вредним за памћење.

113_eaae_seminar 113_eaae_seminar_1

Семинар је испред домаћина отворио Проф. др Драго Цвијановић, директор Института за економику пољопривреде из Београда. Многобројне госте су потом поздравили Проф. др Славица Ђукић Дејановић, председница Скупштине Србије и министар пољопривреде др Саша Драгин, честитавши уједино свим запосленима ИЕП јубиларну 60-то годишњицу институције.

113_eaae_seminar_2 113_eaae_seminar_3


У име европске асоцијације аграрних економиста, аудиторијуму се обратио др Krijn Поппе, генерални секретар ЕААЕ из Хага, Холандија, изразивши своје посебно задовољство сто се 113. Семинар ЕААЕ одржава управо у Београду, а поводом значајног јубилеја Института за економику пољопривреде. Придруживши се претходним честиткама, захвалио се свим члановима Института на добро организованој манифестацији, пожелевши свим учесницима Семинара пријатан рад и добре финалне закључке. Затим су домаћину топле речи честитке упутили многобројни декани и директори факултета, института, државних институција, предузећа и банака из земље и иностранства.
На Семинару је презентовано и публиковано 86 радова (4 уводна реферата по позиву, 60 усмено презентованих радова и 22 рада презентована путем постера) од стране еминентних стручњака из бројних светских, европских и домаћих универзитета и института.
Поред бројних гостију, током три дана, на Семинару је директно учествовало 228 аутора и коаутора, из 26 земаља са 3 светска континента, и то из Холандије, САД, Мађарске, Норвешке, Шкотске, УК, Румуније, Кипра, Латвије, Јапана, Пољске, Италије, Данске, Француске, БиХ, Немачке, Литваније, Словеније, Белгије, Бугарске, Македоније, Русије, Молдавије, Грчке, Португала и Србије.

113_eaae_seminar_4 113_eaae_seminar_5


Првог дана Семинара, по церемонији свечаног отварања, одржана су два пленарна заседања. Своје уводне реферате су изнели: Проф. др Alan Randall са Охајо Универзитета, УСА, на тему – Мултифункционална пољопривреда и регионални економски раст; Проф. др Eirik Romstad са Норвешког факултета природних наука, на тему – Разумевање страна понуде и тражње код повезаних производа и услуга; и Проф. др Andras Nabradi са Универзитета из Дебрецина, на тему - Улога иновација и знања – инфраструктура и институције. Пленарним заседањима су председавали Проф. др Wim Heijman са Wageningen Универзитета из Холандије, Проф. др Данило Томић са Више пословне школе струковних студија из Новог Сада и Проф. др Небојша Новковић са Пољопривредног факултета из Новог Сада, а дискусије успешно иницирали Проф. др Kenneth Thomson са Универзитета Aberdin из Шкотске и Проф. др Зоран Његован са Пољопривредног факултета из Новог Сада.
По завршетку Пленарних заседања, приступило се паралелном одржавању првог дела све 4 радне секције, на којима су могућност презентације својих радова добили за тај термин планирани аутори. По завршетку радног дела, пригодном вечером у ресторану Народне скупштине, сви гости су добили прилику да у пријатној атмосфери кроз неформалне разговоре учврсте стара и стекну нова пријатељства.

113_eaae_seminar_6 113_eaae_seminar_7


Други дан Семинара протекао је у наставку извођења радних секција и оралних презентација учесника. У поподневним часовима је одржана Панел дискусија, коју је успешно водио модератор Csaba Forgacs са Универзитета из Будимпеште, Мађарска. Пријатно вече уз звуке евергрин и староградске музике је проведено у Клубу посланика на пригодном коктелу организованом од стране Министарства пољопривреде.
Трећи дан скупа, 11.12.2009., тематски је био посвећен Систему образовања, научно истраживачког и саветодавног рада у пољопривреди Србије. Обављена је краћа посета ПСС Институту “Тамиш“ из Панчева, као и одабраним пољопривредним газдинствима у селу Глогоњ. Поподневни часови су уз пригодан културно уметнички програм и богату трпезу из ризнице војвођанске националне кухиње, проведени у селу Глогоњ у изузетно пријатељској атмосфери.

113_eaae_seminar_8 113_eaae_seminar_9 113_eaae_seminar_10


Семинар је успешно стимулисао дискусију о месту, улози, значају и нивоу знања, иновација, истраживања и хуманог капитала у мултифункционалној пољопривреди и развоју руралних средина. Донешени закључци и препоруке (фокус на мултидисциплинарном приступу мултифункционалној пољопривреди и руралном развоју) надасеве ће бити значајна основа у даљем раду, како агроекономске струке, тако и руралних социолога, правника, економиста и осталих заинтересованих страна.