АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ

ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ "АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ", 11-13. октобар 2012., Букурешт, Румунија Трећи међународни научни симпозијум "Аграрна економија и рурални развој – реалности и перспективе за Румунију", одржан је у периоду од 11-13. октобра 2012. у Букурешту. Међународни научни симпозијум организован је у сарадњи Истраживачког Института за пољопривредну економију и рурални развој (Румунија) са Академијом пољопривредних наука и шумарства “Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (Румунија) и Научног друштва аграрних еконмиста Балкана (Србија). Скуп је изазвао велико интересовање, што указује на актуелност разматраних тема, како у Румунији тако и земљама у окружењу.
У оквиру симпозијума публиковано је 65 радова, из области агробизниса, руралног развоја, економике природних ресурса.
Симпозијуму су присуствовали аутори из Румуније, Молдавије, Шпаније, Мађарске, Италије и Србије.Скуп је отворио проф. др Adrian Turek Rahoveanu, директор Истраживачког Института за пољопривредну економију и рурални развој, а затим је уследило обраћање проф. др Victor Moroz, директора Института за економију, финансије и статистику, из Кишњева, Молдавија, као и обраћање проф. др Gheorghe Sin and проф. др Ioan Nicolae Alecu испред Академије пољопривредних наука и шумарства “Gheorghe Ionescu-Şişeşti" из Румуније. У име проф. др Драга Цвијановића, директора Инстута за економику пољопривреде, присутнима се обратио Mр Марко Јелочник. Након уводног дела аутори су презентовали своје радове уз конструктивну дискусију. Испред Института за економику пољопривреде Међународном научном симпозијуму присутвовали су Mр Марко Јелочник, Mр Велибор потребић, дипл. инж. Светлана Рољевић и дипл. инж Маријана Јовановић.

АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ fotografija3

ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА - РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Институт за економику пољопривреде Београд, са још 35 домаћих и иностраних институција, организовао је међународни научни скуп који представља резултате истраживања на пројекту ИИИ - 46006 “Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона” финансираног од стране Министарства просвете и науке Републике Србије.
 
 
 
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА Dunavski region LOK (9) ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 
 

Осим радова који су резултат истраживања поменутог пројекта, било је радова који су резултат истраживања и са осталих пројеката које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије и Секретаријат за науку АП Војводине. Пристигли радови објављени су у специјалном броју часописа „ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ".
Скуп је одржан 01.12. и 02.12.2011. године, пристигли радови су систематизовани у четири секције, и то:
I ИНТЕГРАЛНИ ПРОГРАМИ РАЗВОЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА са 32 објављена рада;
II РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА са 17 објављених радова;
III ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА – МРЕЖЕ ЛОКАЛНИХ АКТЕРА, АДМИНИСТРАЦИЈЕ, ПРЕДУЗЕТНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ са 27 објављених радова;
IV СУСЕДСКИ ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ЕУ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, МСП И РУРАЛНОГ ТУРИЗМА - ИСКУСТВА И МОГУЋНОСТИ ЗА САРАДЊУ ПОГРАНИЧНИХ РУРАЛНИХ РЕГИОНА са 17 објављених радова.
 
 
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 
 

Првог дана научног скупа презентовани су радови у великој (I и IV секција) и малој сали (II и III секција) и одржана је Скупштина Научног друштва аграрних економиста Балкана. Вече је употпуњено посетом манастиру, дегустацијом сремских чварака уз кувано вино и ракију. Након повратка у хотел организована је свечана вечера којој је присуствовао велики број пристиглих учесника.Другог дана научног скупа одржана је презентација издања Института за економику пољопривреде, а потом састанак истраживача на пројекту ИИИ - 46006 “Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона”. Састанак је завршен резимирањем утисака научног скупа, при чему су изнети закључци о значају његовог организовања и одржавања.
Међународни научни скуп окупио је 253 аутора из 61 научне и/или стручне институтције и објављено је 93 радова. Поред аутора из Србије, били су и аутори из: Аустрије, Русије, Македоније, Пољске, Румуније, Републике Српске – БиХ, Босне и Херцеговине, Италије и Молдавије. Својим радовима представило се 36 домаћих институтција, 171 аутор и 61 презентован рад, као и 25 институција из иностранства са 80 аутора и 32 презентована рада.
 
 
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 
 

Радове су презентовали модератори, према следећем распореду:
I секција – Маријана Јовановић, Светлана Рољевић и Зоран Симоновић;
II секција – Весна Параушић и Антон Пушкарић;
III секција – Марко Јелочник и Бојана Бекић;
IV секција – Велибор Потребић и Предраг Вуковић.
Организовани скуп указао је на значај одрживе пољопривреде и руралног развоја, посматрано кроз призму актуелности догађаја. Домаћи аутори, као и аутори из десетак европских земаља, указали су на проблеме са којима се земље сусрећу и изложили могуће правце глобалног развоја и превазилажења транзиционих препрека. Страни аутори изнели су могуће правце пољопривредног развоја кроз јачање регионалне сарадње, а у њима се могу препознати и могућа кретања која би могла бити применљива у Републици Србији. Свеобухватни закључак јесте да треба поспешити развој малих пољопривредних произвођача, интегрисати их у агрокомплекс Србије и укључити у тржишна привређивања.
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА  СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА -  РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године

У организацији Сајамског града Требиње, Република Српска; Института за економику пољопривреде из Београда, Србија; Institute of Research in Agrarian Economics and Rural Development, Bucharest, Romania; Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, Bucharest, Romania; Petroleum – Gas University of Ploiesti, Faculty of Economic Sciences, Romania и Научног друштва аграрних економиста Балкана, Београд, Србија, одржан је VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. год.

VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године

Циљ скупа bio је окупљање академске заједнице и других релевантних учесника у функцији свеобухватног разматрања и презентовања резултата истраживања и рада у туризму и руралном развоју, као једном од кључних аспеката економског развоја земаља Западног Балкана. Оквирне тематске области

 • Савремене тенденције и перспективе развоја туризма
 • Могућности развоја туризма у руралним срединама
 • Здрава храна у функцији развоја етно туризма
 • Маркетинг и менаџмент брендирања етно производа

 

Међународном научном скупу посвећено је укупно 61 рад од којих је било шест уводних реферата. Из Института за економику пољопривреде, присуствовао је проф. др Драго Цвијановић, директор Института, као подпредседник Научног одбора.
VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године VI Међународни научни скуп „Туризам и рурални развој - савремене тенденције, проблеми и могућности развоја“, у Требињу, 07-08. октобра, 2011. године